Każdy z nas może mieć wpływ na przyszłość krakowskiej kultury

Królewskie miasto Kraków jest od wieków kolebką kultury polskiej i europejskiej. Obserwacja rzeczywistości nasuwa jednak ważne pytanie o przyszłość.

Do końca grudnia 2009 roku każdy z nas może wypowiedzieć się, jak powinna wyglądać „Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014”. Dokument jest przygotowywany na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z listopada 2008 r. przez powołany w tym celu Konwent ds. Rozwoju Kultury w Krakowie i ma powstać w I kwartale 2010 roku. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele różnorodnych środowisk artystycznych, akademickich oraz organizacji pozarządowych.

Jako mieszkańcy tego Pięknego Miasta zachęcamy miłośników i innych mieszkańców Krakowa do włączenia się w kreowanie Strategii Miasta Krakowa. Swoje uwagi można przesłać mailowo na adres Boguslawa.Presz@um.krakow.pl, zamieścić na forum www.dialogspoleczny.krakow.pl lub po prostu wypełniając krótką ANKIETĘ. Opinie tzw. „zwykłych obywateli” będą wykorzystane do przeprowadzenia analiz i stworzenia opracowań sektorowych i analizy SWOT.

Zachęcamy do wykonania kilku kliknięć w imię Wyższej Kultury.

Źródło: www.krakow.pl

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń