„Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani dotychczasową współpracą.”
CEO spółki przemysłowo-handlowej
„Wykazali się bardzo dobrą organizacją pracy oraz rzetelnym wykonywaniem zleconych tłumaczeń.”
Dyrektor Generalny Rządowej Jednostki Administracyjnej
” Cenimy sobie współpracę z tym biurem ze względu na wysoką jakość tłumaczeń specjalistycznych.”
CEO spółki innowacyjno-energetycznej
„ATOMINIUM zatrudnia kadrę wykwalifikowanych profesjonalistów.”
Dyrektor Sprzedaży Przemysłowej
„Cenimy sobie współpracę z ATOMINIUM ze względu na wysoką jakość tłumaczeń,
zachowanie poufności dokumentów oraz ukierunkowanie na potrzeby klienta.”
Prezes Zarządu Funduszu Inwestycyjnego

Tłumacz łotewsko-polski – profesjonalne tłumaczenia z łotewskiego i na łotewski

Tłumaczenia łotewski

Język łotewski posiada trzy dialekty: liwoński, środkowy oraz łatgalski. W alfabecie łotewskim nie ma liter: q, w, x, y, występują w nim za to ā, č, ē, ģ, ī, ķ, ļ, ņ, š, ū, ž, a w dialekcie łatgalskim litera ö. Samogłoski z kreskami można nazwać długimi i ich wymowa początkowo może sprawiać trudności dla osób uczących się. Między łotewskim a litewskim istnieją pewne podobieństwa gramatyczne – siedem przypadków, deklinacja, a także na poziomie słowotwórstwa, np. „kość” po litewsku to kaulas, a po łotewsku kauls. Jednak na łotewski miały wpływ języki germańskie, ugrofińskie i słowiańskie, przez co pojawiły się znaczące różnice. Wpływ niemieckiego jest widoczny w starej ortografii, która obowiązywała do XX wieku. W słownictwie istotną rolę gra lokalny folklor. Poza tym często można spotkać tautologię np. maza mazīte – mała dziewczynka.

Mając na uwadze realia kulturowe docelowego użytkownika, zadbamy o użycie stosownego rejestru języka i dialektu. Współpraca z naszą agencją zapewnia tłumaczenia z języka łotewskiego i na język łotewski wykonane przez profesjonalnych lingwistów z wieloletnim doświadczeniem. Realizujemy tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne w wielu specjalistycznych dziedzinach: tłumaczenia techniczne, tłumaczenia sądowe, tłumaczenia medyczne, a także tłumaczenia marketingowe. Zachęcamy do skorzystania z takich możliwości jak lokalizacja, redakcja, korekta i copywriting .

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń
Verified by MonsterInsights