„Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani dotychczasową współpracą.”
CEO spółki przemysłowo-handlowej
„Wykazali się bardzo dobrą organizacją pracy oraz rzetelnym wykonywaniem zleconych tłumaczeń.”
Dyrektor Generalny Rządowej Jednostki Administracyjnej
” Cenimy sobie współpracę z tym biurem ze względu na wysoką jakość tłumaczeń specjalistycznych.”
CEO spółki innowacyjno-energetycznej
„ATOMINIUM zatrudnia kadrę wykwalifikowanych profesjonalistów.”
Dyrektor Sprzedaży Przemysłowej
„Cenimy sobie współpracę z ATOMINIUM ze względu na wysoką jakość tłumaczeń,
zachowanie poufności dokumentów oraz ukierunkowanie na potrzeby klienta.”
Prezes Zarządu Funduszu Inwestycyjnego

Tłumacz ukraińsko-polski – profesjonalne tłumaczenia z ukraińskiego i na ukraiński

Tłumaczenia ukraiński

W języku ukraińskim występuje akcent swobodny. Wyróżnia się 4 czasy: teraźniejszy, przeszły, przyszły prosty i przyszły złożony. Język ten cechuje podobieństwo do języka białoruskiego oraz rosyjskiego. Z tym drugim są podobne w 62% na poziomie leksykalnym. Rozbieżności można zauważyć w piśmie (jednym z powodów jest różniący się alfabet), a także w wymowie. Spółgłoski w ukraińskim są wymawiane w bardziej miękki sposób. Słownictwo języka ukraińskiego wykazuje wpływy z języka polskiego sięgające XVI wieku.

Wliczają się do niego słówka takie jak: cikawyj, okulyary, sklyanka. Choć występują też „fałszywi przyjaciele” np. „czaszka” – чашка (filiżanka, kubek); „piwnica” – склеп (sklep). Pomimo podobieństw między polskim a ukraińskim na początku ciężko ustrzec się od błędów spowodowanych kalką językową. Polacy próbują przenieść zwroty jak „będę spał”, a Ukraińcy stosują formy typu: te studenty, jestem w prace. Język ukraiński zaliczany jest do jednych z bardziej melodyjnych. Funkcjonują w nim trzy grupy dialektów: gwary północne, gwary południowo-wschodnie i gwary południowo-zachodnie. Podgrupę tego ostatniego stanowi gwara łemkowska, którą można usłyszeć w Polsce wśród mniejszości etnicznej.

Mogą Państwo zamówić u nas zarówno Atominium.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń
Verified by MonsterInsights