tłumacza o właściwych kwalifikacjach. Pewne wyzwania " />

Niejednokrotnie wspominaliśmy już, że poprawne i wartościowe tłumaczenie wymaga zaangażowania tłumacza o właściwych kwalifikacjach. Pewne wyzwania niosą za sobą tłumaczenia
w kombinacjach z językiem ukraińskim. Dlaczego język naszych sąsiadów może sprawiać tłumaczom trudności?

Tłumaczenia na ukraiński - wyzwania

Pułapki językowe

Język ukraiński może wydawać się prostym językiem dla osób posługujących się językiem polskim,
w końcu Ukraina to sąsiadujące państwo i do tego dzieli z Polską wspólną historię! Specjaliści od tych dwóch języków są jednak nieliczni, a egzamin znajomości języka ukraińskiego jest zdawany tylko przez 25% osób podejmujących się testu. Dlaczego tak jest? Jednym z powodów może być ilość słów, które są złudne, tzw. false friends – wyrazy, które brzmią bardzo podobnie, czasami nawet tak samo, lecz w drugim języku mają kompletnie inne znaczenie. Przykładem takiego słowa jest „kolega”
[ukr. колега], wyraz ten nie oznacza osoby, z którą uczęszczamy razem do szkoły albo pracy bądź spędzamy wspólnie czas – ukraiński kolega to wyłącznie współpracownik. Podobnie jest ze słowem „czolowik” [ukr. чоловік], słowo to nie oznacza jednak „człowieka”, a męża albo mężczyznę.

Więcej niż jeden język ukraiński?

Innym problemem jest różnorodność języka ukraińskiego, często dzieli się go na trzy główne dialekty: północny, południowo-wschodni oraz południowo-zachodni. Każdy dialekt można podzielić na kilka pomniejszych gwar różniących się wymową, a niekiedy nawet znaczeniem słów. Tłumacz zatem ma przed sobą trudne zadanie, powinien wykazywać się znajomością dialektu, którym posługuje się klient, zwłaszcza przy świadczeniu usług tłumaczenia ustnego.

Jak dobrać usługę tłumaczeniową do naszych potrzeb?

Mit dotyczący poglądu, że języki słowiańskie (m.in. białoruski, polski, ukraiński czy rosyjski) są do siebie niemal bliźniaczo podobne, nie pomaga w wyborze specjalisty, któremu powierzymy tłumaczenie.

Nie oznacza to, że nie ma wśród nich podobieństw, ale tłumacz języka rosyjskiego będzie bezsilny
w starciu z tekstem w języku ukraińskim. Dlatego należy szukać wyłącznie tłumacza pracującego
z językiem, który nas interesuje.

Warto również poszukać osoby specjalizującej się w danej dziedzinie. Jeżeli potrzebujemy tłumacza, który ma nam pomóc w załatwieniu spraw sądowych bądź urzędowych, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, profesjonalisty nie tylko w sferze języka
i specyficznego żargonu, ale również etykiety, której należy przestrzegać w sądach.

Jak jednak maksymalnie skrócić czas na poszukiwania właściwego tłumacza? To proste – wystarczy skierować zapytanie do biura tłumaczeń! To właśnie tam można uzyskać pomoc w każdej sprawie,
a pracownicy biura od razu zaproponują rzetelnego specjalistę w danej dziedzinie.

(J. W.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń