Dokumentacja techniczna jest zbiorem dokumentów zawierających informacje na temat technicznego działania oraz parametrów technicznych niezbędnych do wdrożenia produktu końcowego. Zapotrzebowanie na tłumaczenia dokumentacji technicznej stale rośnie, co spowodowane jest przede wszystkim dynamicznie rozwijającymi się różnorodnymi technologiami oraz międzynarodowymi współpracami firm.

Tłumaczenia dokumentacji technicznej

Profesjonalne tłumaczenia dokumentacji technicznej

Kluczowym aspektem profesjonalnych tłumaczeń technicznych jest dokładność oraz wierność oryginalnej dokumentacji. W przypadku tego typu tłumaczeń bardzo ważne jest, aby charakterystyczne wyrażenia dla danej branży zostały szczegółowo i adekwatnie przetłumaczone na język docelowy. Tekst tłumaczony nie może pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości co do działania danych urządzeń, gdyż jakiekolwiek niedogodności stanowią poważne zagrożenie dla użytkowników.

Zadania tłumacza technicznego

Tłumacze techniczni to zazwyczaj inżynierowie, którzy doskonale znają branżę oraz charakterystyczną dla niej terminologię. Tłumaczenie musi być jednoznaczne z tekstem oryginalnym, dlatego dobry tłumacz techniczny powinien przede wszystkim doskonale rozumieć tłumaczony tekst w obu językach oraz znać specyfikę branży w celu precyzyjnego przekazywania informacji i uniknięcia wszelkich błędów i nieścisłości. Dokumentacja techniczna cechuje się charakterystycznym słownictwem i specjalistyczną terminologią, z którą tłumacz musi być zapoznany. Do zadań tłumacza technicznego należy również śledzenie postępu technologicznego i uzupełnianie swojego zasobu słownictwa o nową terminologię z danej dziedziny.

Komunikacja międzynarodowa

Rosnące zapotrzebowanie na tłumaczenia dokumentacji technicznej jest spowodowane głównie dynamicznym postępem technologicznym oraz coraz większą ilością międzynarodowych współprac pomiędzy firmami. Tego rodzaju tłumaczenia zazwyczaj realizowane są w formie pisemnej, aczkolwiek nie wyklucza to zapotrzebowania na ustnych tłumaczy technicznych. Firmy coraz częściej korzystają z takich usług, między innymi podczas negocjacji handlowych z przedstawicielami zagranicznych firm i uruchamiania nowych linii produkcyjnych, ale także podczas wdrażania nowych technologii czy maszyn. Obecność profesjonalnego tłumacza pozwala przede wszystkim na wyeliminowanie ryzyka popełnienia błędów podczas późniejszego używania maszyn spowodowanych niedomówieniami czy nieadekwatnym tłumaczeniem.

(Z.W.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń