W dzisiejszych czasach tworzenie rzetelnych i zrozumiałych tłumaczeń w kombinacji z językiem angielskim powinno już być standardem, ponieważ język ten jest używany na całym świecie. Jakie wyzwania można napotkać podczas tłumaczenia z angielskiego na polski oraz na jakie szczegóły należy zwracać szczególną uwagę?

Kolejność wyrazów

Tłumacząc tekst z angielskiego na polski, należy uważać na kolejność wyrazów, jest ona istotna
i zazwyczaj różni się w zależności od języka. W przypadku angielskiego mamy do czynienia z językiem analitycznym, w którym kolejność oraz pozycja słów określają rolę danego wyrazu. Natomiast polski jest językiem syntetycznym, co oznacza, że jego użytkownicy dysponują większymi możliwościami pod względem rozmieszczenia słów. Polskie tłumaczenie może zatem różnić się od tekstu oryginalnego w kontekście ułożenia wyrazów, ale jest to pozytywny efekt, dodający tekstowi w języku polskim naturalności.

Interpunkcja

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas tłumaczenia z angielskiego na polski jest błędne stawianie znaków interpunkcyjnych. Często są one pomijane w miejscach, w których powinny się znaleźć, bądź stawia się ich zbyt dużo. Może to wpłynąć na estetykę i  poprawne zrozumienie tekstu. To dlatego należy zwracać na uwagę na zasady pisowni i stosować je odpowiednio
w zależności od języka.

Zachowanie znaczenia i kalki językowe

Zachowanie znaczenia przekładanego tekstu jest najważniejszym celem każdego tłumaczenia, ale niektóre wyrazy lub sformułowania mogą wprowadzać tłumacza w błąd. Musi on unikać pułapek, którymi są fałszywi przyjaciele tłumacza – wyrazy w dwóch językach o identycznej lub podobnej formie, lecz różnych znaczeniach. Poważnym błędem jest także stosowanie kalek językowych, jak na przykład popularne obecnie „robić komuś dzień” (made my day), adresować problem (to address
a problem)
czy wydaje się być (seems to be).

Powtórzenia

W wypadku języka angielskiego powtarzanie słów jest normą, co jednak w polskim nie znajduje zastosowania na co dzień i jest uważane za błędne. Znajomość synonimów oraz umiejętność ich stosowania jest szczególnie przydatna w tym przypadku oraz pozwala tłumaczowi uatrakcyjnić tekst.

Tłumacz języka angielskiego musi być wyczulony na powyższe sytuacje, a jego wiedza w zakresie znajomości poprawnej polszczyzny również powinna być rozległa, aby nie popełniać podstawowych błędów w swoim języku ojczystym.

(K.T.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń
Verified by MonsterInsights