Déjà vu**?

Na pewno nie. Takiej promocji jeszcze nie było.

W dniach od 9 do 27 listopada 2009 r.  oferujemy 10% rabat na tłumaczenia w kombinacjach językowych polski-francuski oraz francuski-polski.*

Z promocji można skorzystać wysyłając e-mail na adres atominium@atominium.com lub składając zamówienie osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Krupniczej 12/7 w Krakowie.

* promocja nie obejmuje tłumaczeń uwierzytelnionych; promocja nie łączy się z innymi zniżkami; warunkiem skorzystania z niej jest powołanie się na kod oferty FR/2009/11 w momencie składania zlecenia.

** Z francuskiego: już widziane – odczucie występujące nagle, przez kilka sekund. Osoba doświadczająca go ma wrażenie, że sytuacja w jakiej się znajduje już się kiedyś wydarzyła, ale nie potrafi określić kiedy. Zjawisku towarzyszy tajemniczość oraz przekonanie, że to, czego się doznaje, jest w praktyce niemożliwe.

Wskazano kilka odmian zjawiska déjà vu, którym próbowano nadać odrębne nazwy:

 • déjà entendu – już usłyszane
 • déjà éprouvé – już doświadczane (zgodnie z propozycją
  H. Berndta – Larssona oraz A. Albesa określenie to
  miało być stosowane dla zjawiska déjà vu
  w przypadkach niepatologicznych)
 • déjà fait – już zrobione
 • déjà pensé – już pomyślane
 • déjà raconté – już opowiadane
 • déjà senti – już odczuwane
 • déjà su – już poznane (w sensie intelektualnym)
 • déjà connu – już poznane (poznanie osoby)
 • déjà dit – już mówione (treść mówienia)
 • déjà goûté – już smakowane
 • déjà lu – już czytane
 • déjà parlé – już mówione (akt mówienia)
 • déjà rêvé – już śnione
 • déjà visité – odwiedzane
 • déjà trouvé – już znalezione
 • déjà vécu – już przeżyte
 • déjà voulu – już pragnione, pożądane
 • déjà arrivé – już wydarzone
 • déjà contado – już liczone (w sensie np.zadania matematycznego)

Źródło: Wikipedia.

Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń