W dniach od 01.03.2010 – 19.03.2010 r. obowiązują promocyjne ceny na

W dniach od 01.03.2010 – 19.03.2010 r. obowiązują promocyjne ceny na tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język litewski, jak i w drugą stronę. Już dziś skorzystaj z 10% rabatu!*

Złóż zlecenie bądź zapytanie na adres: atominium@atominium.com.

*promocja nie obejmuje tłumaczeń uwierzytelnionych; promocja nie łączy się z innymi zniżkami; warunkiem skorzystania z niej jest powołanie się na kod oferty LT/2010/03 w momencie składania zlecenia.

Z lekcji historii

Związek Polski i Litwy w przeszłości był bardzo silny. Chcąc wspólnie przeciwstawić się zagrożeniu, jakie stanowił zakon krzyżacki, państwa postanowiły się z jednoczyć. W 1385 r.  w Krewie zawarto unię, na mocy której Władysław Jagiełło, władca Wielkiego Księstwa Litewskiego, miał poślubić Jadwigę, królową Polski. Jagiełło zobowiązywał sie do odzyskania ziem ruskich i litewskich oraz przyłączenia ich na wieczność do Korony a w zamian otrzymywał tron Polski.

Właściwe, realne a nie tylko personalne, połączenie państw nastąpiło w 1569 roku na mocy unii lubelskiej. Ustanowiono wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę, politykę zagraniczną i obronną a odrębny zachowano skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. Powstała w ten sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów, która przetrwała aż do 1795 roku – III rozbioru Polski.

Promocja - język litewski

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń