języku polskim związek frazeologiczny używany do opisania pierwszej prób" />

Pierwsze koty za płoty to popularny w języku polskim związek frazeologiczny używany do opisania pierwszej próby zrobienia czegoś, zazwyczaj nieudanej. Zwrot ten może być również rozumiany
w bardziej optymistyczny sposób – została podjęta pierwsza próba, więc dalej będzie już tylko prościej. Geneza tego frazeologizmu jest dość nieprzyjemna i cofa nas do czasów, kiedy pierwsze kocięta z miotu uznawano za słabsze i mniej wartościowe, dlatego wyrzucano je za metaforyczny płot.

Zwrot ten przetłumaczony dosłownie na język angielski to first cats for fences, co nie tylko ma niewiele wspólnego z prawdziwym znaczeniem, ale wprowadza również chaos i konsternację do rozmowy
z osobą obcojęzyczną. W języku angielskim nie istnieje co prawda dosłowny odpowiednik tego wyrażenia, aczkolwiek powiedzenia takie jak to dip a toe into the water oraz the first pancake is always spoiled są wystarczająco trafne i użycie ich zachowuje sens pierwotnej wypowiedzi.

  • to dip a toe into the water
  • the first pancake is always spoiled
Pierwsze koty za płoty
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń