27 listopada 2009 r. w Brukseli uroczyście zainaugurowano powstanie nowej organizacji non-profit, która ma stworzyć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń międz" />

27 listopada 2009 r. w Brukseli uroczyście zainaugurowano powstanie nowej organizacji non-profit, która ma stworzyć platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między światem nauki, biznesu i mediami. Projekt nosi nazwę Atomium Culture a jego celem jest wzmocnienie współpracy naukowej poszczególnych europejskich ośrodków badań aby mogły wreszcie nawiązać walkę z amerykańskimi. Stworzona przez Komisję Europejską w 2000 roku strategia lizbońska zakładała, że rok 2010 przyniesie przełom i do tego czasu uda się zniwelować istniejące różnice. Powstanie projektu ostatecznie przypieczętowało fiasko założeń z Lizbony.

Obecnie Europie brakuje innowacyjnych rozwiązań a mówią o tym bezwzględne statystyki – na Starym Kontynencie w przemyśle zatrudnionych jest średnio 2 naukowców na 1000 osób, podczas gdy w USA jest to 7 osób, a w Japonii – 6. Utrzymanie tej tendencji spowoduje, że niebawem tylko 10% innowacyjnych rozwiązań będzie powstawało w naszej części globu. Z tego powodu media muszą pośredniczyć między nauką i społeczeństwem, aby popularyzować idee, podnieść świadomość oraz zapewnić społeczną akceptowalność projektu a świat biznesu musi zobaczyć, że w naukowych nowych pomysłach, tkwią ich przyszłe zyski.

W praktyce Atomium Culture ma organizować europejskie warsztaty z różnych dziedzin nauki. Dzięki nim ludzie świata nauki będą mieli możliwość nawiązania kontaktu i współpracy z przedstawicielami biznesu. W osiągnięciu celów projektu będzie pomagał portal internetowy.

Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni:

Gazety: „Der Standard” (Austria), „Le Soir” (Belgia), „Helsingin Sanomat” (Finlandia), „Le Monde” (Francja), „El País” (Hiszpania), „The Irish Times” (Irlandia), „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Niemcy), „Rzeczpospolita” (Polska), „The Independent” (Wielka Brytania), „Il Sole 24 Ore” (Włochy).

Uniwersytety: Uniwersytet Wiedeński (Austria), Wolny Uniwersytet Brukselski (Belgia), École Normale Supérieure (Francja), Uniwersytet Ateński (Grecja), Autonomiczny Uniwersytet Madrycki (Hiszpania), Uniwersytet w Utrechcie (Holandia), Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy), Uniwersytet Jagielloński (Polska), London School of Economics and Political Science (Wielka Brytania), Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (Włochy).

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń