Wyspy Kanaryjskie to jedna z najpopularniejszych destynacji na wakacyjne podróże. Turystów ściągają tu imponujące krajobrazy, przyjemny klimat i rozwinięta oferta hotelarska. Oprócz tego wyspy te mają interesującą historię, a ich mieszkańcy nietypowe zwyczaje. Jednym z nich jest specyficzny język mieszkańców La Gomery – silbo gomero.

Silbo gomero – język gwizdów
Silbo gomero to język polegający na przekazywaniu informacji jedynie za pomocą gwizdanych dźwięków. To forma lokalnego dialektu języka hiszpańskiego. Najbardziej wprawione osoby są
w stanie przekazać za jego pomocą dowolny komunikat. Używany jest na La Gomerze, choć można go było słyszeć również na El Hierro, Teneryfie czy Gran Canarii. Został stworzony przez pierwszych mieszkańców wysp Kanaryjskich, Guanchów. Język gwizdów umożliwia komunikację na zróżnicowanych terenach – gwizd odbija się od skał i wąwozów i jest słyszany w odległości nawet kilku kilometrów. W sprzyjających warunkach najlepsi silbadorzy, czyli użytkownicy tego języka, potrafią przekazać informacje na odległość 8 kilometrów!

Przez wieki znajomość silbo gomero była przekazywana z pokolenia na pokolenie w celu ułatwienia wykonywania prac rolniczych, dzięki niemu rolnicy mogli szybko przekazać sobie informację
o zmianie pogody czy o zagubieniu owcy. Niestety wraz z rozwojem infrastruktury drogowej
i telekomunikacyjnej język ten zaczął tracić na znaczeniu. Z tego względu, aby zachować go wśród dóbr dziedzictwa kulturowego Wysp Kanaryjskich, w 1999 roku został wprowadzony przez rząd jako obowiązkowy przedmiot nauczany w szkołach. Dzięki temu, w przeciwieństwie do innych języków gwizdanych (np. w Turcji), nie tylko nie jest zagrożony zapomnieniem, ale też posługuje się nim coraz więcej młodych osób.

Z uwagi na starania mieszkańców La Gomery włożone w zachowanie języka silbo gomero, w 2009 roku UNESCO wpisał go na listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości. Dzięki temu można go usłyszeć podczas wędrówek przez La Gomerę oraz na różnych festiwalach organizowanych na wyspie. Dlatego podczas kolejnej podróży na La Gomerę zachęcamy do uważnego nasłuchiwania – być może uda ci się natknąć na rozmowy silbadorów!

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń