W świecie nauki nadeszły zmiany. Niedawno opublikowano nową listę punktowanych czasopism
z różnych dziedzin nauki. W wykazie tym można znaleźć czasopisma zarówno polskie, jak
i zagraniczne. Czym są punkty i w jaki sposób można stać się autorem artykułu w czasopismach
z najwyższej półki?

Czasopisma językoznawcze

Czym są punkty?

Każde czasopismo może uzyskać 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 punktów. Osoba zajmująca się działalnością naukową celuje w publikacje swoich treści w czasopismach o jak największej liczbie punktów. Im więcej punktów osiągnie dane czasopismo, tym lepiej jest postrzegane, a tym samym to większy prestiż dla autora, jeśli jego artykuł zostanie przyjęty.

Angielskie czasopisma w czołówce

Według wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki aż 60 czasopism z dziedziny językoznawstwa zasłużyło na maksymalną liczbę 200 punktów. Są to przede wszystkim periodyki w języku angielskim, wśród najpopularniejszych czasopism można znaleźć takie pozycje, jak: „Applied Linguistics”, „Communication Theory”, „Journal of Language Evolution” czy „Language and Literature”.
Pojawia się też sporo tytułów w języku niemieckim, między innymi: „Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur”, „Welt der Slaven-Halbjahresschrift fur Slavistik” lub „Zeitschrift fur Romanische Philologie”. W wykazie znajdują się także czasopisma w języku polskim. Przodującym polskim czasopismem, które figuruje na liście, jest „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, które otrzymało 70 punktów.

Jak publikować w najlepiej ocenianych czasopismach?

Autorzy tekstów naukowych mogą z powodzeniem opisywać swoje badania w języku ojczystym. Przekładem specjalistycznych tekstów naukowych zajmuje się biuro tłumaczeń, które współpracuje
z lingwistami o kierunkowym wykształceniu, dzięki czemu zarówno język, jak i warstwa merytoryczna przekładu jest na najwyższym poziomie. Redaktorzy wysoko punktowanych czasopism wymagają również certyfikatu wykonania korekty treści artykułu, przeprowadzonej przez native speakera. Takie zaświadczenie również może wydać biuro tłumaczeń, dlatego współpraca agencji tłumaczeniowych
z pracownikami naukowymi jest niezwykle istotna, jeśli celem autora jest publikacja artykułu
w najwyżej punktowanych czasopismach.

(A. J.)

Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń