W przypadku, kiedy mówi się coś do kogoś, kto tego nie rozumie, bądź do kogo dana informacja nie dociera, można posłużyć się frazeologizmem rzucać grochem o ścianę. Jest on często używany
w sytuacji, w której nadawca chce przekonać lub nakłonić odbiorcę komunikatu do podjęcia działania, co niestety nie skutkuje odniesieniem zamierzonego celu. Ten frazeologizm wywodzi się
z obserwacji środowiska. Jeśli dosłownie rzuci się nasionami grochu o ścianę, nie pozostawią one żadnego śladu. Podobnie słowa wypowiadane do niektórych osób – nie wywrą żadnego efektu.

Wyrażenie przetłumaczone bezpośrednio na język angielski brzmiałoby to throw peas against a wall. Takie dosłowne tłumaczenie nie jest jednak poprawne. Na szczęście możemy się posłużyć innymi wyrażeniami idiomatycznymi, takimi jak:


• to waste one’s breath,
• something is like herding cats,
• something falls on deaf ears,
• it’s like talking to a brick wall,
• like screaming in the wind,
• like banging one’s head against a brick wall.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń