Używając słów na co dzień, zazwyczaj nie myślimy o ich pochodzeniu i nie głowimy się nad tym, czy kiedyś znaczyły zupełnie coś innego, niż to do czego jesteśmy obecnie przyzwyczajeni. Nikt też<br> z reguły nie zastanawia się nad etymologią słów, chyba że jest lingwistą. Jeśliby poprosić o podanie dokładnej definicji danego słowa, to pomimo tego, że jest ono powszechnie używane, takie zadanie może wydawać się trudne. A co jeśli popularne słowa z biegiem czasu nabrały nowego znaczenia pod wpływem różnych czynników?

Angielskie słowa, które zmieniły znaczenie
CUTE

Obecnie słownik Cambridge definiuje „cute” jako atrakcyjny czy uroczy, jednakże jego definicja nie zawsze tak brzmiała. Słowo to wywodzi się od „acute”, które oznacza ostry czy bystry i jest jego skróconą wersją. Utrata znaczenia nie nastąpiła natychmiastowo, był to stopniowy proces trwający lata. Pierwszym stadium prowadzącym do utraty pierwotnego znaczenia był zapis z apostrofem zamiast litery „a”, następnie doszło do zupełnej utraty znacznika tej litery, a co za tym idzie – zmiany ogólnego znaczenia słowa.

NICE

Obecnie słowo „nice” ma tylko pozytywne konotacje, jednak w XIII wieku używając tego wyrazu, można było kogoś śmiertelnie obrazić, jako że jego oryginalne znaczenie brzmiało: głupi, głupawy, ignorancki. Dopiero w XV wieku zaczęło nabierać bardziej neutralnego znaczenia, opisującego kogoś nieśmiałego bądź dobrze ubranego. W kontekście, jaki znamy dzisiaj, czyli opisując kogoś miłego bądź ładnego, zaczęto używać tego słowa w XVIII wieku.

MEAT

Słowo „mete”, wywodzące się ze staroangielskiego, było używane, aby opisać jedzenie stałe, kontrastując i podkreślając, że nie jest to coś do picia. Jednak dopiero po XIV wieku słowo to zaczęło nabierać znaczenia, którego używamy dzisiaj, opisując jedzenie i mięso pochodzenia zwierzęcego.

AWFUL

Słowo „awful” pochodzi od słowa „awe” i było synonimem „awesome”. Trudno sobie wyobrazić, że te tak sprzeczne znaczeniowo słowa oznaczały to samo. W staroangielskim „awe” oznaczało terror, strach, a później strach z szacunku. Na początku XIX wieku „awful” przejęło wszelkie negatywne skojarzenia, takie jak straszny czy okropny, a „awesome” zyskało pozytywne znaczenie, jak na przykład świetny.

Taki urok języka. Niektóre wyrazy nabierają nowego znaczenia, mogą mieć na to wpływ czynniki kulturowe lub dawne błędy tłumaczeniowe, które przyjęły się w codziennej mowie i pozostały w niej do dziś. Język będzie nieustannie ewoluował, czy tego chcemy czy nie. Może kiedyś lista słów, które nabrały nowego znaczenia, będzie o wiele dłuższa.

Źródło: https://theculturetrip.com/europe/articles/10-english-words-that-have-completely-changed-meaning/

(K.P.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń