Tłumaczenia techniczne należą do tłumaczeń specjalistycznych i wymagają od tłumacza zarówno świetnej znajomości zaawansowanego słownictwa z danego zakresu, jak i precyzji w przekładzie. Dlatego właśnie są one wykonywane przez specjalistów w konkretnej dziedzinie. Tłumaczenia techniczne zazwyczaj dotyczą tekstów pisanych, takich jak instrukcje obsługi, umowy czy dokumentacja techniczna maszyn. Okazuje się jednak, że nasi klienci często potrzebują przeprowadzenia ustnego tłumaczenia technicznego.

Ustne tłumaczenia techniczne

Gdzie stosuje się ustne tłumaczenia techniczne?

Ustne tłumaczenia techniczne organizuje się niemal w każdej branży. Pomoc wykwalifikowanego tłumacza przydaje się wszędzie, gdzie stosuje się typowe dla danej dziedziny, wyspecjalizowane słownictwo. Ustne tłumaczenia techniczne najczęściej wykorzystuje się podczas spotkań biznesowych, konferencji, negocjacji, szkoleń lub warsztatów, w których uczestniczą osoby mówiące w innych językach. Branże, które najczęściej wymagają tłumaczenia technicznego w formie ustnej, to: przemysł, inżyniera, IT, medycyna i chemia, energetyka, architektura i geodezja lub budownictwo.

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Zależnie od okoliczności tłumaczenia ustne mogą być wykonywane w różnej formie. Jednym
z podstawowych rodzajów tłumaczeń ustnych jest tłumaczenie symultaniczne. Odbywa się ono jednocześnie w trakcie wypowiadania kwestii przez prelegenta. Z kolei tłumaczenie konsekutywne polega na tłumaczeniu krótszych lub dłuższych fragmentów wypowiedzi po ich wygłoszeniu.

Tłumaczenie konferencyjne ma za zadanie przekazać treści w taki sam sposób, w jaki prezentuje je mówca. W tej sytuacji tłumacz wypowiada się w pierwszej osobie i używa odpowiedniej intonacji głosu. Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj tłumaczenia jest wykorzystywany podczas konferencji
i prelekcji.

Tłumaczenie szeptane to rodzaj tłumaczenia symultanicznego. Podczas tego rodzaju tłumaczenia tłumacz znajduje się obok słuchacza i na bieżąco przekazuje mu wypowiedzi mówcy. Ten rodzaj tłumaczenia jest często wykorzystywany w trakcie spotkań biznesowych z zagranicznymi partnerami, a także w trakcie rozpraw sądowych.

Rosnące zapotrzebowanie

Zarówno pisemne, jak i ustne tłumaczenia techniczne są potrzebne coraz częściej w związku
z popularyzacją współpracy pomiędzy zagranicznymi firmami. W przypadku sytuacji takich jak negocjacje lub konferencje często nie wystarcza znajomość języka w stopniu komunikatywnym. Wtedy przydaje się pomoc tłumacza, który jest ekspertem w danej dziedzinie technicznej i operuje zaawansowanym zasobem słownictwa w tym obszarze. Dzięki współpracy z tłumaczem komunikacja przebiega o wiele sprawniej i możliwe jest uniknięcie wszelkich nieścisłości.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń
Verified by MonsterInsights