Tłumaczenie konferencyjne to odmiana tłumaczenia ustnego zwi" />

Tłumaczenie konferencyjne to odmiana tłumaczenia ustnego związanego z ważnymi wydarzeniami, do których zaliczamy najczęściej spotkania biznesowe, prezentacje, targi międzynarodowe, wykłady, szkolenia, wystąpienia, negocjacje i wiele innych. Podczas tłumaczenia konferencyjnego tłumacz powinien stworzyć taką wypowiedź, która nie tylko przekaże myśl prelegenta, ale również odda jego emocje i sposób wypowiadania się, czyli odwzoruje ton głosu, humor, metafory i inne ukryte znaczenia, które chciał przekazać mówca.

Tłumaczenia konferencyjne

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenie konferencyjne można zorganizować na dwa sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie
z pomocy tłumacza konsekutywnego. Podczas tłumaczeń konsekutywnych tłumacz czeka, aż mówca zrobi przerwę i dopiero wtedy rozpoczyna swoją wypowiedź. Ma tym samym czas na przygotowanie się. W trakcie wypowiedzi prelegenta tłumacz notuje i zapamiętuje możliwie jak najwięcej szczegółów, stosując różne techniki zapisu, tak aby szybko utrwalić dużą liczbę słów. Zazwyczaj partie wypowiedzi mówcy i tłumacza trwają od kilku sekund do kilku minut. Z tego powodu tłumaczenia konsekutywne częściej stosowane są na krótszych lub kameralnych spotkaniach, ponieważ ich finalna długość może się podwoić.

Tłumaczenia symultaniczne

Inną metodą tłumaczenia stosowanego podczas konferencji jest tłumaczenie symultaniczne.
Odbywa się ono niemal w tym samym czasie, co wypowiedź prelegenta, a do jego przeprowadzania konieczne jest umieszczenie dźwiękoszczelnej kabiny, w której znajdują się tłumacze, i zapewnienie uczestnikom spotkania słuchawek. Tłumacze pracujący w parach mają bardzo mało czasu, aby usłyszeć, zrozumieć i przetłumaczyć wypowiedź mówcy. Wymaga to dużej odporności na stres, dobrego przygotowania merytorycznego, podzielności uwagi, koncentracji, niezbędna jest również dobra dykcja. Tłumaczenia symultaniczne praktycznie nie wydłużają spotkania, dlatego warto z nich korzystać podczas całodniowych konferencji.

Wsparcie biura tłumaczeń

W przypadku tłumaczeń konferencyjnych wszystko powinno zostać dopięte na ostatni guzik. Uczestnikami takich wydarzeń często są osoby zajmujące wysokie stanowiska, przedstawiciele rządów krajowych lub organizacji międzynarodowych. W takim przypadku warto skorzystać
z doświadczenia biura tłumaczeń i powierzyć organizację tłumaczenia specjalistom, którzy zapewnią wysokiej jakości tłumaczenia ustne, do których należą tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, szeptane oraz przysięgłe.

Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń