Tłumaczenia materiałów marketingowych z dziedziny techniki stanowią wyzwanie dla tłumaczy" />

Tłumaczenia materiałów marketingowych z dziedziny techniki stanowią wyzwanie dla tłumaczy. Łączą w sobie elementy związane z techniką oraz język reklamy, wymagają więc od tłumacza wiedzy
z zakresu marketingu i znajomości odpowiedniej terminologii. Tego typu tłumaczenia, jeśli będą wykonane precyzyjnie, wpłyną pozytywnie na pozycjonowanie marki.

Tłumaczenia marketingowo-techniczne
Kiedy tłumaczenia marketingowo-techniczne są potrzebne?

Tego rodzaju tłumaczenia wykorzystuje się podczas przygotowywania broszur, katalogów, prezentacji produktów technicznych i nie tylko. Tłumaczenie ma sprawić, że potencjalny konsument zrozumie w pełni przeznaczenie opisywanego produktu oraz to, w jaki sposób może on zaspokoić jego potrzeby. Ważne jest zachęcenie konsumenta do zakupu towaru lub usługi, ale brak precyzji
tłumaczeniu może doprowadzić do potencjalnych negatywnych skutków. Dla przykładu, przy niektórych produktach błąd interpretacyjny może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu użytkownika. Wobec tego, żeby osiągnąć zamierzony efekt, warto skierować się z prośbą
o tłumaczenie do zaufanej agencji tłumaczeniowej.

Skuteczne tłumaczenia marketingowo-techniczne

Zadaniem profesjonalnych tłumaczy jest osiągniecie balansu pomiędzy precyzją, a kreatywnością. Wypracowanie go wymaga doskonałej znajomości języka i odpowiedniego doświadczenia. Uwagę należy zwrócić na zastosowane słownictwo specjalistyczne oraz precyzję wyrażania myśli. Informacje muszą być przekazane w sposób możliwie jak najbardziej zrozumiały. Tłumacz powinien też skupić się na adaptacji tekstu dla docelowej grupy odbiorców. Nie działa on jednak sam. Współpraca
z zespołem specjalistów w biurze tłumaczeń jest kluczowa dla osiągnięcia wysokiej jakości tłumaczenia.

Zastosowanie technologii w tłumaczeniach

W przypadku wymagających zadań profesjonalny tłumacz może wspierać się rozmaitymi narzędziami. W grę wchodzą nie tylko słowniki, ale też narzędzia CAT (Computer-Assisted-Translation). Programy te pomagają częściowo zautomatyzować pracę tłumacza, przyspieszyć ją oraz doprecyzować i ujednolicić tekst. W ostatnim czasie możemy też zaobserwować nagły rozkwit sztucznej inteligencji, która również może na wiele sposobów służyć tłumaczom podczas pracy. Mimo wszelkich technologicznych usprawnień należy pamiętać, że profesjonalny tłumacz wciąż musi włożyć w tłumaczenie tekstu niemały wysiłek, a dostępne na ten moment narzędzia tłumaczeniowe nie są w stanie zastąpić człowieka.

Tłumaczenia materiałów marketingowych technicznych to przekłady wymagające perfekcyjnej znajomości języka, lekkiego pióra, znajomości branży marketingowej oraz specjalistycznej terminologii. Tego typu tłumaczenia są owocem pracy tłumacza wspieranego przez zespół pracowników biura tłumaczeń oraz z pomocą specjalnych narzędzi i programów.

(D. K)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń