Medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. W ciągu naszego życia wielokrotnie napotykamy wiele rodzajów dokumentacji medycznej tj. publikacje z prasy medycznej, zaświadczenia, diagnozy lekarskie, ulotki leków i wiele innych.

Tłumaczenia medycznych tekstów specjalistycznych uznaje się za jedne z najbardziej wymagających i niewielu tłumaczy podejmuje się ich przekładu. Ale dlaczego tak jest? W poniższym artykule przyjrzymy się przyczynom tego zjawiska oraz zaprezentujemy pułapki i trudności czyhające na lingwistę.

Odpowiedzialność

Głównym problemem jest przede wszystkim ogromna odpowiedzialność spoczywająca na tłumaczu. Wbrew pozorom niewielki błąd, przykładowo w tłumaczeniu diagnozy, może mieć katastrofalne skutki dla pacjenta. Ponadto błędy czy pominięcie kluczowych informacji w dziedzinie farmakologii mogą skutkować odmową dopuszczenia do sprzedaży produktu leczniczego, a co za tym idzie, narażeniem firmy na dodatkowe koszty.

Kłopotliwa terminologia

Kolejnym źródłem problemów w translacji jest skomplikowana terminologia. Teksty medyczne w języku angielskim charakteryzuje częste występowanie nazewnictwa pochodzącego z łaciny lub greki. Słownictwo używane w medycynie  w większości opiera się na przedrostkach, przyrostkach bądź rdzeniach zapożyczonych z tych antycznych języków (np.  z łac. „endo”- wewnątrz,  „endothelial” – śródbłonkowy).  Co więcej, w terminologii medycznej stosuje się wiele skrótowców (np. a.a (z łac. arteriae) – tętnice ),  niedoświadczonemu tłumaczowi może to przysporzyć wiele kłopotów w przekładzie i zdecydowanie wydłużyć czas przeznaczony na tłumaczenie dokumentu.

Tłumaczenia medyczne – dlaczego to jeden z trudniejszych przekładów?

Neologizmy

Medycyna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Nieustannie powstają nowe metody leczenia, leki czy urządzenia medyczne. Dla osób zajmujących się takimi tłumaczeniami oznacza to konieczność ciągłego dokształcania się w danej specjalizacji medycznej. Poszerzanie wiedzy jest kluczowe, szczególnie w przypadku tłumaczy ustnych, którzy podczas różnych konferencji naukowych czy medycznych będą musieli biegle posługiwać się daną terminologią, aby bezbłędnie oddać sens wypowiedzi danego prelegenta.

Normy prawne

W przypadku tłumaczeń medycznych konieczna jest również znajomość wszelkich wymóg formalnych stosowanych przy tworzeniu tekstów medycznych. Przykładowo przekład dokumentacji nowych wyrobów medycznych, musi być zgodny z dyrektywami w sprawie badań klinicznych w kraju, w którym mają zostać dopuszczone do stosowania. W przypadku Europy badania kliniczne są przeprowadzane zgodnie z dyrektywą Clinical Trial Regulation (Regulation (EU) No 536/2014).

Wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że zawód tłumacza łączy w sposób interdyscyplinarny wiele dziedzin. Osoba, która zajmuje się tłumaczeniami z obszaru medycyny musi mieć znakomitą wiedzę i doświadczenie w przekładzie teksów medycznych, doskonałą znajomość języka ojczystego oraz aktualną wiedzę z zakresu prawa i obowiązujących norm. W Atominium współpracujemy tylko z takimi osobami, grono naszych tłumaczy medycznych to również lekarze różnych specjalizacji, a zatem ich wiedza i umiejętności poparte są wieloma latami kształcenia i praktyki w tym zawodzie.

(M.L.L.K)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń