Wymarłe j

Wymarłe języki

Szacuje się, że do końca tego stulecia zniknie 90% z 6800 języków świata.
Co powoduje wymieranie języków?
W przeszłości głównym czynnikiem były konflikty zbrojne – państwo, które podbijało inny kraj, najczęściej dążyło do zniszczenia jego kultury i zastąpienia jej swoją. Język podbitego narodu był zwykle stopniowo zastępowany językiem najeźdźcy.
Dzisiaj głównym powodem wymierania języków są środki masowego przekazu, które docierają do każdego zakątka naszego globu i sprawiają, że lokalne języki, używane przez niewielkie społeczności, są wypierane przez najbardziej ekspansywne języki świata.

Jednym z wymarłych języków jest język ubychijski. Należał on do zachodniokaukaskiej grupy języków, a jego wymarcie spowodowane było wysiedleniem 50 tysięcy posługujących się nim ludzi na ziemie imperium osmańskiego. Ostatnią osobą mówiącą biegle w tym języku był Tevfik Esenç, który zmarł w 1992 roku. Wraz z francuskim językoznawcą Georges’em Dumezilem stworzył on dokumentację języka ubychijskiego.

Alfabet języka ubychijskiego zamieszczono na stronie
http://www.omniglot.com/writing/ubykh.htm
Więcej informacji na temat historii, fonetyki, gramatyki języka można znaleźć na stronie
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubykh_language

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń