Osoby dorosłe częściej deklarują dobre samopoczucie w porównaniu z osobami młodymi.

Osoby dorosłe częściej deklarują dobre samopoczucie w porównaniu z osobami młodymi.

Metryczka a nastrój

Michaela Riediger z Instytutu Maxa Plancka zafascynowana korelacją wieku i dobrego samopoczucia przeprowadziła eksperyment z udziałem ponad 400 osób w wieku 18-85 lat.

Respondenci otrzymali telefon komórkowy, dzięki któremu informowali naukowców na bieżąco o swoim nastroju. Okazało się, że osoby dorosłe były w co dziesiątej sytuacji w złym nastroju, podczas gdy młodzież w wieku 14-18 lat w co czwartej sytuacji doświadczała negatywnych emocji.

Więcej informacji: www.charaktery.eu

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń