Po raz piąty został ogłoszony konkurs na Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich

Po raz piąty został ogłoszony konkurs na Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda ta została ustanowiona w 2003 r. przez Fundację Roberta Boscha i zastąpiła przyznawane od 1981 roku wyróżnienia dla germanofilów mogących się poszczycić wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie przekładu literatury niemieckiej. Fundacja prężnie działa na rzecz stosunków polsko-niemieckich oraz na rzecz promocji kultur obu krajów m.in. poprzez wspieranie wybitnych tłumaczy literatury.
Podczas oceny kandydata niezależne niemiecko-polskie jury bierze pod uwagę całokształt jego dotychczasowej pracy, czyli np. działalność recenzencką czy też pisanie opracowań dotyczących tłumaczonej literatury. Tłumacze mogą zgłaszać się osobiście lub mogą być zgłaszani przez wydawnictwa oraz instytucje i osoby trzecie do 15 grudnia 2010 r. Ogłoszenie wyników w marcu 2011 r.
Więcej informacji na stronie: www.deutsches-polen-institut.de/Projekte/Karl-Dedecius-Preis/

Konkurs na Nagrodę im. Karla Dedeciusa 2011 po raz piąty

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń