język polski jest językiem trudnym w nauce i użytkowaniu jest co najmniej lekkim niedopowiedzeniem. Poprawnym b" />

Stwierdzenie, że język polski jest językiem trudnym w nauce i użytkowaniu jest co najmniej lekkim niedopowiedzeniem. Poprawnym będzie dopiero zdanie, że język polski jest najtrudniejszym językiem na świecie pisanym alfabetem łacińskim. Podjęcie się nauki naszego ojczystego języka jest nie lada wyzwaniem, na które trzeba będzie poświęcić kilka lat wytężonej pracy umysłowej. Nic dziwnego więc, że język polski nie należy do grupy najchętniej uczonych języków. Dlatego też, od obcokrajowców przyjeżdżających do naszego kraju nie wymagamy od razu znajomości naszego języka i najczęściej komunikujemy się z nimi w najpopularniejszym języku na świecie, czyli angielskim. Niemniej jednak, szkoły języka polskiego można znaleźć w różnych, często niespodziewanych miejscach na całym świecie.

            Jedną z głównych przyczyn nauki języka polskiego przez obcokrajowców przebywających poza terytorium Polski jest chęć znajomości ojczystego języka ich partnerów życiowych. Rzadko kiedy zdarza się, żeby obcokrajowiec studiował język polski po to, aby docelowo zostać tłumaczem przysięgłym. Polacy są narodem o tendencjach migracyjnych dlatego też tzw. „Polonię” można znaleźć w większości krajów na świecie. Państwa w których polska mniejszość jest najliczniejsza to m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone. Słowiański typ urody jest znany na całym świecie. Polskie kobiety zajmują wysokie miejsca w większości urodowych rankingów, nic dziwnego więc, że rodowici mieszkańcy tych państw chętnie biorą sobie polki za żony. I w tych właśnie krajach liczba szkół społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe jest największa (w Wielkiej Brytanii liczba ta wynosi 144, w Niemczech 71 oraz w Stanach Zjednoczonych 69).

            Innym powodem dla którego ktoś zza granicy decyduję się na naukę naszego języka jest kwestia zarobkowa. Krajem przodującym pod tym względem są nasi wschodni sąsiedzi, czyli Ukraina (na terenie tego kraju znajduje się 125 polskich szkół społecznych). Tam natomiast określenie polskiego jako „najtrudniejszego języka na świecie” nie funkcjonuje w taki sam sposób jak w innych częściach świata. Język polski jest bowiem dla Ukraińców znacznie prostszy w nauce ze względu na dużą zbieżność pod względem słownictwa, wymowy itp. Z tego też powodu o wiele łatwiej jest im dostosować się do polskich realiów oraz zaadaptować się w naszym otoczeniu.

Szkoły języka polskiego w różnych częściach świata

            Prawdopodobnie dużym zaskoczeniem dla wielu będzie fakt, że nauka języka polskiego sięga również kraje Dalekiego Wschodu takie jak na przykład Japonia. Na niektórych tamtejszych uniwersytetach Japończycy podejmują się nauki naszego języka. Głównym powodem dla którego Japończycy są w ogóle zainteresowani naszym krajem jest Fryderyk Chopin, którego twórczość jest powszechnie znana i szanowana. Popularność Chopina to zasługa świetnej japońskiej edukacji muzycznej, która prowadzona jest na dużo wyższym poziomie niż w Polsce i nie kończy się wraz z opuszczeniem szkolnych sal.

            Podsumowując, język polski pomimo swojej homogeniczności oraz ogromnej trudności w nauce jest uczony w wielu miejscach na świecie. Warto więc zastanowić się jaki faktyczny wpływ na kulturę światową ma nasz ojczysty język oraz w jakich miejscach moglibyśmy porozumieć się w tym języku. Dzięki temu tłumaczenie i lokalizacja na język polski staje się coraz popularniejsza.

(M.L.K.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń