Ostatnio wspominałem o wyświetlaniu plików ttx w przeglądarc" />

Ostatnio wspominałem o wyświetlaniu plików ttx w przeglądarce.

TTX ma strukturę dokumentu XML. Pomimo tego niektóre przeglądarki nie chcą prawidłowo wyświetlać składni przy pomocy styli CSS.
Pomyślałem, że ciekawie będzie móc konwertować pliki XML, w tym TTX, do formatu zgodnego ze składnią HTML.
Dzięki konwersji do formatu html otrzymuję wersję, która prawidłowo wyświetla się w różnych przeglądarkach.

Oczywiście plik ttx nie zostaje w żaden sposób naruszony.
Z początku próbowałem użyć funkcji SimpleXML PHP. Po kilku próbach zrezygnowałem. TTX ma zbyt skomplikowaną składnię oraz encje, abym mógł łatwo i szybko stworzyć taki konwerter w php.
Z pomocą przyszedł Extensible Stylesheet Language Transformations w skrócie XSLT.
To coś w stylu reguł TagSettings Tradosa.
Transformacje XLST pozwalają na wyświetlanie tagów np. df, ut, Tuv Lang w postaci zdefiniowanych tagów html.
Aplikację oparłem na apletach JAVA projektu apache XALAN.

Aplikację możecie przetestować pod adresem

http://www.atominium.com/

PS. Polecam czekać cierpliwie, aż konwerter zakończy pracę. Szybkość konwersji zależy od przepustowości łącza internetowego.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń