tłumaczy,

Transatlantyk to nagroda przyznawana przez Instytut Książki dla pisarzy, tłumaczy, wydawców oraz krytyków literackich.

Nagroda powstała z myślą o artystach, którzy swoim działaniem przyczyniają się do rozpowszechniania literatury polskiej na świecie.

Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody w składzie:

  • Anders Bodegard.
  • Jerzy Jarniewicz.
  • Albrecht Lempp.
  • Jarosław Mikołajewski.
  • Ksenia Starosielska.

Przewodniczy jej Dyrektor Instytutu Książki.

Laureat nagrody otrzyma statuetkę oraz 10.000 €.

Transatlantyk 2010

Zgłaszanie kandydatury odbywa się poprzez polskie i zagraniczne instytucje, wydawnictwa, stowarzyszenia, osoby prywatne, ośrodki edukacyjne oraz naukowe.

Poprzedni laureaci Transatlantyku:

  • Henryk Bereska (2005) (Niemcy)
  • Anders Bodegard (2006) (Szwecja)
  • Albrecht Lempp (2007) (Niemcy)
  • Ksenia Starosielska (2008) (Rosja)
  • Biserka Rajčić (2009) (Serbia)

Kandydatury należy nadsyłać do Instytutu Książki (ul. Szczepańska 1, PL 31-011 Kraków, fax: +48 12 429 38 29) pocztą, faksem lub e-mailem (a.bobr@instytutksiazki.pl, biuro@instytutksiazki.pl)
do 31 marca 2010 r.

Poza opisem zasług kandydata, wniosek powinien zawierać jego dane adresowe, a także dane zgłaszającego. W przypadku osób proponowanych do Nagrody po raz kolejny, wystarczy ponowić zgłoszenie mailem lub przesłać uzupełnienie.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń