Kim jest tłumacz przysięgły, a kim tłumacz zwykły? Tłumacz przysięgły to osoba, która zdobyła uprawnienia do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych, czyli mówiąc inaczej takich, które mają moc prawną. Tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem dokumentów urzędowych
i administracyjnych, m.in. aktów notarialnych, aktów stanu cywilnego czy testamentów.


Tłumacz zwykły zajmuje się każdym rodzajem tekstów w zależności od specjalizacji, wiedzy
i doświadczenia. Może to być na przykład przekładanie dokumentów i pism na własny użytek klienta. Do pracy tłumacza zwykłego zalicza się tłumaczenie instrukcji obsługi, e-maili czy różnych ofert handlowych. Tłumacz zwykły nie musi zdobywać uprawnień tłumacza przysięgłego. Aby pracować
w zawodzie tłumacza zwykłego, wystarczy po prostu bardzo dobra znajomość języka obcego.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym w Niemczech?


Pierwszym krokiem jest ukończenie studiów wyższych bądź szkoły zajmującej się edukacją tłumaczy. Następnie należy ukończyć dwuletni kurs ekonomiczno-handlowy oraz kurs języka prawniczego. Ukończenie kursów i potwierdzenie ich certyfikatami upoważnia kandydata do ubiegania się
o dopuszczenie do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Na początku na aplikantów czeka dyktando. Po jego zaliczeniu można podejść do egzaminu podzielonego na dwie części – pisemną i ustną. Część pisemna składa się z przetłumaczenia czterech tekstów na język niemiecki oraz napisania wypracowania. Później następuje część ustna. Cały egzamin odbywa się przed Izbą Gospodarczą danego landu.

Różnice w pracy tłumacza przysięgłego a zwykłego.


Tłumaczenie przysięgłe musi spełnić szereg wymagań formalnych. Wykonuje je osoba, która zdała egzamin państwowy i została zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości. Dokument, który zostaje poddany tłumaczeniu przysięgłemu, musi zawierać podpis i pieczęć tłumacza. Na koniec zostaje on opatrzony klauzulą poświadczającą. Tłumaczenia zwykłe są przekładem nieposiadającym mocy prawnej, natomiast uwierzytelnione są pełnoprawnymi dokumentami. Tłumaczenia uwierzytelnione muszą być perfekcyjne pod względem merytorycznym i językowym, inaczej tłumacz przysięgły może zostać ukarany karą finansową, a w najgorszym wypadku utratą prawa do wykonywania zawodu. Tłumacz zwykły nie ponosi aż tak dużej odpowiedzialności zawodowej ani nie musi prowadzić podobnej dokumentacji wykonanych przez siebie przekładów.


Podsumowując, żeby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba na to mocno zapracować. Osoba, która decyduje się nim zostać, musi liczyć się z tym, że tłumaczenia przysięgłe są pełnoprawnymi dokumentami, dlatego podczas ich sporządzania należy wykazać się szczególną uwagą
i starannością, gdyż wszelkie błędy mogą prowadzić do poniesienia poważnych konsekwencji.

(P. O.)

Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń