tłumaczenie przysięgłe zamiast

Klienci często zastanawiają się, czy wybrać tłumaczenie przysięgłe zamiast tłumaczenia zwykłego, aby uzyskać jak najwyższą jakość tłumaczenia. Jak jest jednak naprawdę – czy tłumaczenie przysięgłe przewyższa to zwykłe?


Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego


Tłumaczenie przysięgłe nie jest tłumaczeniem bardziej dokładnym czy lepszym jakościowo od tłumaczenia zwykłego. Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi rodzajami tłumaczeń jest osoba tłumacza. Tłumaczenie przysięgłe, a właściwie tłumaczenie poświadczone, może zostać wykonane tylko przez tłumacza przysięgłego, który zdał uprawniający go do tego egzamin i figuruje na liście tłumaczy przysięgłych, prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości. Ponadto, tłumaczenie to zawsze musi zostać potwierdzone podpisem i pieczęcią tłumacza, a także zostać wpisane, pod odpowiednim numerem, do repertorium tłumacza. Obecność tłumacza przysięgłego może być także wymagana podczas tłumaczenia ustnego, np. w trakcie procesu sądowego.


Tłumaczenie zwykłe to podstawowy rodzaj tłumaczenia, oferowany zarówno przez indywidualnych tłumaczy, jak i biura tłumaczeń. Do jego wykonania, poza znajomością danego języka, nie są wymagane dodatkowe uprawnienia. Tłumaczenie to nie jest gorsze ani mniej dokładne od tłumaczenia poświadczonego, ma natomiast inne zastosowanie. Często przedmiotem tłumaczenia zwykłego są teksty techniczne, marketingowe, drafty umów czy artykuły naukowe. Należy jednak pamiętać, że takie tłumaczenie nie może zostać wykonane w przypadku dokumentów posiadających moc prawną.


Kiedy tłumaczenie zwykłe jest wystarczające?


Tłumaczenie przysięgłe dokumentu wymagane jest w instytucjach państwowych, takich jak urzędy, sądy czy banki. Przedmiotem tłumaczenia są zazwyczaj umowy, akty notarialne, zaświadczenia, dyplomy. W przypadku tekstów, które nie są dokumentami formalnymi, ten rodzaj tłumaczenia nie jest konieczny.


Tłumaczenia zwykłe jak i tłumaczenia przysięgłe wykonywane są z należytą starannością i uwagą. Na ich poprawność, zarówno pod względem językowym, jaki merytorycznym, nie wpływa rozróżnienie na tłumaczenie przysięgłe i zwykłe. Przy wyborze rodzaju usługi należy więc wziąć pod uwagę przeznaczenie dokumentu, który zamierzamy przekazać do tłumaczenia.


(A. F.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń
Verified by MonsterInsights