Każdy, kto uczył się zarówno angielskiego, jak i niemieckiego, zdaje sprawę     z podobieństw między tymi dwoma językami" />

Każdy, kto uczył się zarówno angielskiego, jak i niemieckiego, zdaje sprawę     z podobieństw między tymi dwoma językami. Te podobieństwa właśnie często prowadzą do błędów, nie tylko w zakresie słownictwa, ale również w obrębie gramatyki. Dwie panie, Zofia Chłopek oraz Anna Małgorzewicz, postanowiły rozprawić z tym problemem i napisały Niebezpieczne podobieństwa angielsko  niemieckie + CD. Gramatyka angielsko-niemiecka w ćwiczeniach. Autorki dokonały analizy wielu błędów i wpadek językowych i na ich podstawie stworzyły powyższy podręcznik. Myślę, że książka przyda się nie tylko początkującym, ale również zaawansowanym użytkownikom języka angielskiego                       i niemieckiego.

Angielsko-niemieckie niebezpieczeństwa Angielsko-niemieckie niebezpieczeństwa

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń