Tydzień temu prezentowałam książkę Mity przekładoznawstwa, która pokazuje, jak można obalać najbardziej trwałe poglądy w

Tydzień temu prezentowałam książkę Mity przekładoznawstwa, która pokazuje, jak można obalać najbardziej trwałe poglądy w tłumaczeniach. Dziś, nawiązując troszkę do tej pozycji, proponuję inną lekturę, która może okazać się równie ciekawa i inspirująca.

Pozycja, o której mowa, to książka Przekładając nieprzekładalne III – o wierności. Tak, tak – ponownie poruszamy problem wierności przekładu. Tym razem czynią to doświadczeni tłumacze i badacze: Olga i Wojciech Kubińscy.

Są oni zwolennikami poglądu, że tłumacz winien jest wierność oryginałowi, intencjom autora tekstu, kulturze źródłowej, kulturze języka docelowego, ale przede wszystkim sobie. Wierności przeciwstawiają oni sprzeniewierzenie się tłumacza, które objawia się niezrozumieniem tekstu, nadmiarem, dosłownością, brakiem etyki.

Wszystkie swoje poglądy zestawiają z tezami innych znakomitych badaczy: Balcerzana, Gutorowa, Bałuk-Ulewiczowej. Drążą ich poglądy, dochodząc do sedna problemu.

Jak sam tytuł wskazuje, nie jest to pierwsza część rozważań tych autorów. Jest to już kolejna propozycja. O tym, czy warto do niej zaglądać, można przekonać się, czytając wcześniejsze wydanie Przekładając nieprzekładalne, które dostępne jest bezpłatnie on line: http://www.fil.ug.gda.pl/upload/files/104/przedkladajac.pdf

Życzę miłej i inspirującej lektury!

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń
Verified by MonsterInsights