4 maja od wielu lat jest wyjątkowym dniem dla wszystkich tych, którzy, ochotniczo lub zawodowo, bronią dobytku innych i ratują ich życie – strażaków.

4 maja od wielu lat jest wyjątkowym dniem dla wszystkich tych, którzy, ochotniczo lub zawodowo, bronią dobytku innych i ratują ich życie – strażaków.

Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił…
(Modlitwa Strażaka, autor nieznany)

Strażacy to grupa zawodowa ciesząca się niezmiennie największym wśród służb mundurowych zaufaniem społecznym. Wszyscy ich lubimy, szanujemy i podziwiamy. Większość małych chłopców, a obecnie także i dziewczynek, marzy o tym, by ratować życie ludzkie, pędząc w wielkim czerwonym samochodzie.

Przez wieki strażacy głównie gasili pożary. Z biegiem lat, wraz z rozwojem techniki i postępem cywilizacyjnym, charakter ich pracy zaczął ulegać zmianom. Obecnie straż zajmuje się najczęściej ratownictwem drogowym, usuwaniem skutków niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Gaszenie pożarów zeszło na dalszy plan. Dowodzi tego także treść hymnu ZOSP.

Gdy trzeba – czuwamy po nocach:
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach –
Walczymy z żywiołem powodzi

(Hymn ZOSP RP, „Rycerze Floriana”)

W tym wyjątkowym dniu, składamy wszystkim Strażakom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta, mając nadzieję, że spotykać z nimi będziemy się wyłącznie z okazji ich świąt.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń