Majowy Festiwal Czesława Miłosza w KrakowieKoncerty, wieczorki poetyckie i filmowe, konferencje naukowe oraz spotkania i debaty  z pisarzami, krytykami  i tłumaczami literatury odbędą się już niedługo podczas 2. Festiwalu Czesława Miłosza w Krakowie.

Dla tłumaczy najbardziej interesującym wydarzeniem podczas Festiwalu będzie niewątpliwie seminarium przekładowe Miłosz 365.  Nic dziwnego, że seminarium trwa kilka dni, ponieważ w samym roku 2011 pojawi się aż 50 przekładów tekstów Miłosza w 23 krajach na całym świecie. Niektóre spośród przekładów zyskały nie tylko ważny wymiar literacki, ale także polityczny, jak w przypadku przetłumaczenia „Zniewolonego umysłu” na język chiński.

W seminarium przekładowym (12-15 maja) wezmą udział tłumacze z blisko dwudziestu krajów. Zamknięte sesje studyjne poprowadzą wybitni tłumacze polskiego noblisty: Anders Bodegård (Szwecja), Clare Cavanagh (USA), Laurence Dyèvre (Francja), Xavier Farré Vidal (Hiszpania) i Nikita Kuznetsov (Rosja). Seminarium zakończy otwarty panel tłumaczy Miłosz – Świat (13 maja). Anders Bodegård (Szwecja), Aśok Wadźpeji (Indie), Wu Lan (Chiny), Clare Cavanagh (USA) i Andriej Chadanowicz (Białoruś) będą rozmawiać o tym, kim jest Miłosz dla czytelników w różnych miejscach świata, jak funkcjonuje jego dzieło w literaturach różnych języków oraz jak z wyzwaniem tworzenia przekładów dobrych – „cennych i rzadkich”, według słów poety – zmagają się jego tłumacze.

Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki podsumowuje: Nie chcemy stawiać Miłoszowi kolejnej kapliczki. To pisarz także dlatego wielki, że przez wielu postrzegany jako kontrowersyjny. Ważny jest też fakt, że promocja twórczości Miłosza za granicą to także inwestycja w promocję współczesnej polskiej literatury.

Więcej o Festiwalu Miłosza na stronie internetowej Miłosz365.

Autor:  Magda Krakowska

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń