Mówi się, że Polacy i Hiszpanie mają podobne usposobienia i spojrzenie na świat. Czy jest to prawdą – nie wiem. Myślę, że jednym ze sposobów na sprawdzenie " />

Mówi się, że Polacy i Hiszpanie mają podobne usposobienia i spojrzenie na świat. Czy jest to prawdą – nie wiem. Myślę, że jednym ze sposobów na sprawdzenie tej tezy jest bliższe poznanie idiomatyki obu narodów. Doskonałymi pomocami w tym przedsięwzięciu mogą okazać się słowniki: Shorty. Idiomy hiszpańskie Macieja Jaskota oraz Idiomy polsko-hiszpańskie Doroty Leniec-Lincow i Jesúsa Pulido Ruiza.

Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one – ciąg dalszy…

Shorty Macieja Jaskota zawierają wybór najczęściej używanych hiszpańskich zwrotów frazeologicznych, które zaczerpnięte zostały z różnych odmian języka, jednak dominują te z języka mówionego. Autor uwzględnił także idiomy używane w hiszpańskojęzycznej części Ameryki Środkowej i Południowej.

Druga propozycja, Idiomy polsko-hiszpańskie, zawiera około 1200 idiomów polskich oraz ich hiszpańskich odpowiedników. W większości autorki zebrały wyrażenia, które mają dokładne odpowiedniki w języku hiszpańskim. Każdy idiom zawiera przykłady użycia w kontekście w obu językach. Słownik zawiera także indeks wszystkich idiomów w językach polskim i hiszpańskim, podzielonych według słów kluczowych.

Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one – ciąg dalszy…

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń