Ucząc się języka angielskiego w szkołach, używamy odmiany określanej jako Received Pronunciation, czyli powszechnie przyj" />

Ucząc się języka angielskiego w szkołach, używamy odmiany określanej jako Received Pronunciation, czyli powszechnie przyjętego na świecie standardu wymowy angielskiej. Jednak istnieje wiele rodzajów angielszczyzny. Chociażby BBC English, którym posługują się dziennikarze i prezenterzy BBC i który uważany jest za wyznacznik poprawności. Mimo to, za doskonały angielski uznaje się jednak The Queen’s English – królewską angielszczyznę. Nie dorównuje jej Colloquial English, język potoczny, używany na co dzień. Wyróżnia się też, np. Cockney, czyli akcent londyński niższych sfer, będący gwarą londyńczyków z East Endu, z typowym dla niej rymowaniem slangowych zwrotów. Z innych ciekawych rodzajów, wymienić można Pidgin English, łamaną angielszczyznę, którą posługiwali się mieszkańcy dawnych kolonii brytyjskich i która stanowi gwarę o uproszczonej gramatyce i ograniczonym słownictwie.

Cechą współczesnej angielszczyzny jest fakt, że jest ona językiem narodowym kilku krajów: Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Różnice w gramatyce pomiędzy angielszczyzną irlandzką i amerykańską a angielszczyzną brytyjską są nieznaczne. Największe różnice występują w obrębie słownictwa, frazeologii i idiomatyki. Oprócz tego, różnice językowe dostrzegalne są w zależności od tego przez jaką grupę społeczną jest używany język. Dlatego  mówi się o angielszczyźnie ludzi wykształconych i niewykształconych. Zależnie od dziedziny wiedzy, czy też tematyki, możemy wyróżnić następujące rodzaje: persuasive language (język perswazyjny), news reporting and journalism (język dziennikarski), information language (język informacyjny), the language of science and technology (język nauki i techniki), culinary language (język kulinarny).

Oprócz tego, możemy dokonać podziału języka ze względu na stopień sformalizowania. Dotyczy to umiejscowienia danego typu języka w przedziale od oficjalnych dokumentów, aż do swobodnej rozmowy. Język angielski dzieli się wtedy na: formal (formalny), informal (nieformalny), literary (literacki), standard (wzorcowy), substandard (niestandardowy), archaic (przestarzały), contemporary (współczesny), scientific (naukowy), technical (techniczny), everyday (codzienny).

(PS)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń