Od 9 marca Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha wraz z Katedrą Bliskiego Wschodu Uni" />

Od 9 marca Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha wraz z Katedrą Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych egzotyczną, a zarazem fascynującą Europejczyków kulturą japońską na wykłady poświęcone uczestnictwu Japonii w życiu kulturalnym i politycznym świata.

Japońskie spotkanie

Seria organizowanych przez obie instytucje spotkań ma przybliżyć złożoność kultury Japonii oraz pokazać różnice i podobieństwa między nią, a innymi kulturami świata.

Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie kultury popularnej, która od jakiegoś czasu jest pomostem między Japonią a Zachodem. Temat na pewno zainteresuje miłośników japońskiej sztuki animacji – anime – która podbija świat od wielu lat.

Kolejne spotkania poświęcone będą m.in.: obrazowi Japonii w kulturach Zachodu, stosunkom polsko – japońskim, a także tworzeniu się nowoczesnego języka literackiego w Japonii.

Dokładne informacje o planowanych spotkaniach i ich kalendarium dostępne są na stronach:

http://www.karnet.krakow.pl/aktualnosci/spotkania-i-wyklady/39/japonia-i-swiat-spotkania-na-pograniczach-kultur.html

http://www.krakow.pl/kalendarium/?MODE=kalim&TYPE=show&IM_ID=9770

17.03.2010 (środa)
Dr Ewa Kamińska (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)
Obraz Japonii w kulturach Zachodu

24.03.2010 (środa)
Prof. dr Yoshiko Kuni (Department of Social Sciences, Tokyo Gakugei University)
What is unique about Japanese politics? – Part I
Policymaking system – the relationship between politicians and bureaucrats (wykład tłumaczony symultanicznie)
Na czym polega unikatowość japońskiej polityki? – część I System kreowania polityki – relacje między politykami a biurokratami

25.03.2010 (czwartek)
Prof. dr Yoshiko Kuni (Department of Social Sciences, Tokyo Gakugei University)
What is unique about Japanese politics? – Part II
Foreign policy – a comparison of the Japan-U.S. alliance with NATO (wykład tłumaczony symultanicznie)
Na czym polega unikatowość japońskiej polityki? – część I
Polityka zagraniczna – porównanie sojuszu amerykańsko-japońskiego z NATO

7.04.2010 (środa)
Dr Łukasz Gacek (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)
Polityka zagraniczna Chin wobec Japonii w XX wieku

14.04.2010 (środa)
Dr Ewa Trojnar (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)
Japonia a Tajwan: historia i współczesność

21.04.2010 (środa)
Prof. dr Ewa Pałasz-Rutkowska (Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Uniwersytet Warszawski) Historia stosunków polsko-japońskich

23.04.2010 (piątek)
Prof. dr Matthew Königsberg (Japanologie, Freie Universität Berlin)
Creating a modern literary language for Japan: western and native impulses (wykład tłumaczony symultanicznie)
Tworzenie nowoczesnego języka literackiego w Japonii – impulsy zachodnie i rodzime

28.04.2010 (środa)
Dr Ewa Kamińska (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński) China i Japanning – zachwyt sztuką japońską w Europie w XVII i XVIII wieku

5.05.2010 (środa)
Anna Król (kurator, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha)
Japonizm – inspiracje sztuką japońską w Europie na przełomie XIX i XX wieku

12.05.2010 (środa)
Anna Trzaska (doktorantka UJ, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha)
Japończycy o japonizmie

26.05.2010 (środa)
Prof. Koji Miyazaki (Department of Arts and Education, University of Fukui)
Spojrzenie na sztukę japońską – część I
Technika wytwarzania miecza japońskiego i jego estetyka (wykład tłumaczony symultanicznie)

31.05.2010 (poniedziałek)
Prof. Koji Miyazaki (Department of Arts and Education, University of Fukui)
Spojrzenie na sztukę japońską – część II
Pojęcie czasu w sztuce japońskiej (wykład tłumaczony symultanicznie)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń