Należy pamiętać o tym, że język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich . Interesującym faktem jest to, że posługuje się nim około 145 mln ludzi. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym. Jest jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. W różnych okresach historycznych do języka rosyjskiego zaczęły przenikać słowa z języków obcych. Główną przyczyną tego procesu były kontakty ekonomiczne i polityczne Rosji z innymi państwami. Zapożyczenia w języku rosyjskim możemy podzielić na dwie grupy: słowiańskie i niesłowiańskie. Do pierwszej grupy należą słowa, które weszły do języka rosyjskiego za pośrednictwem innych języków słowiańskich takich jak: ukraiński, czeski, polski i innych należących do słowiańskiej grupy językowej. Do drugiej zaliczają się zapożyczenia z języka łacińskiego, greckiego, francuskiego. Ja chciałabym zająć się przede wszystkim wyrazami, które weszły do języka rosyjskiego za pośrednictwem Francji, tak zwanymi galicyzmami.

W XVIII wieku francuskie słowa aktywnie zaczęły przenikać do leksyki języka rosyjskiego, a także pojawiały się w rosyjskiej literaturze. W tym czasie została również utworzona Rosyjska Akademia na wzór Francuskiej Akademii w Paryżu. Trzeba pamiętać również o tym, że język francuski w tym okresie był uważany za najbardziej stylistycznie bogaty język Europy. Pod koniec XVIII wieku i na początku XX w języku rosyjskim pojawiły się słowa pochodzenia francuskiego takie jak: адюльтер (aduletere) (pol. cudzołożnik), визитер (visiteur) (pol. składający wizytę), гувернер (gouverneur) (pol. guwernant), кавалер (cavalier) (pol. kawaler), кокотка (cocotte) (pol. kokotka), комплимент (compliment) (pol. komplement), фаворит (favorite) (pol. faworyt).Najwięcej zapożyczeń z języka francuskiego w rosyjskim możemy zaobserwować w leksyce związanej z ubiorem. Przytoczę kilka przykładów: акцессуар (accessoire) (pol. dodatki), бижутерия (bijouterie) ( pol. biżuteria), вуаль (voile) (pol. woalka), жабо (jabot) (pol. żabot), пеньюар (peignoir) (pol peniuar). Dużo słów zapożyczonych z języka francuskiego możemy także znaleźć a leksyce związanej z żywieniem na przykład: пьюре (puree) ( pol. puree), майонез (mayonnaise) (pol. majonez), безe (baiser) (pol. beza) . Niezwykle interesujące w języku rosyjskim są słowa francuskiego pochodzenia, które dotyczą sztuki, teatru, malarstwa, muzyki. Do słów opisujących muzykę zaliczają się: ансамбль (ensemble) (pol. zespół), вокал (vocal) (pol. wokal), клaрнет (clarinette) (pol. klarnet), увертюра (ouverture) (pol. uwertura). Wiele galicyzmów pojawiło się w słownictwie związanym z teatrem. Są to takie słowa jak: актеp (acteur) (pol. aktor), антракт (entracte) (pol. przerwa w teatrze), аплодисметы (applaudisments) (pol. oklaski), афиша (affiche) (pol. afisz), грим (grimer) (pol. charakteryzacja), дебют (debut) (pol. debiut) i пируэт (pirouette) (pol. piruet).Ciekawym do rozpatrzenia jest także słownictwo związane z malarstwem: галерея (galerie) (pol. galeria sztuki), вернисаж (vernissage) (pol. wernisaż), палитра (palette) (pol. paleta), импрессионизм (impressionnisime) (pol. impresjonizm).

Na początku XX wieku w Rosji pojawiło się nowe słownictwo zapożyczone z języka francuskiego. Było ono związane z różnymi dziedzinami życia społecznego, polityką, ekonomią. Do takich słów należą między innymi: буржуазия (bourgeoisie) (pol. burżuazja), бюджет (budget) (pol. budżet), пресса (presse) (pol. prasa), дипломат (diplomate)

(pol. dyplomata), акционер (actionnaire) (pol. akcjonariusz), дебатировать (debattre)

(pol. debatować). Pod koniec XX wieku i na początku XXI Rosjanie zaczęli uważać słowa pochodzące z języka francuskiego za wykwintne i niezwykle piękne. Bardzo chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie słowa butik w języku rosyjskim i francuskim, ponieważ w obydwu tych językach różni się ono swą konotacją. W języku francuskim słowo butik oznacza mały sklep, natomiast po rosyjsku ten sam wyraz odnosi się do drogiego sklepu z modną odzieżą. Uważam, że bardzo ciekawe są zapożyczenia z języka francuskiego występujące we współczesnym języku rosyjskim. Przytoczę kilka przykładów: волонтер (volontaire) (pol. ochotnik, wolontariusz), камуфляж (camouflage) (pol. kamuflaż), гран-при (Grand Prix). Chciałabym również wspomnieć o tym, że wiele słów zapożyczonych z języka francuskiego odnosi się do przedstawicieli wielkiego świata. Wymienię kilka z nich: элита (elite) (pol. elita), богема (boheme) (pol. cyganeria).

Podsumowując, bardzo trudno jest opisać wszystkie  przykłady zapożyczeń z języka francuskiego w tak krótkiej pracy, jednak moim celem było przytoczenie kilku z nich. Zapożyczenia w danym języku sprawiają, że staje się on bogatszy i piękniejszy. Jednak należy pamiętać również o tym, że zapożyczone słowa trzeba używać z umiarem, ponieważ dany język jest piękny dzięki rodzimym słowom, które posiada. Uważam, że przy tłumaczeniu tekstu z jednego języka na drugi trzeba podejmować takie działania, aby używać jak najmniej kalek z innych języków i starać się zastąpić je rodzimymi słowami danego języka.

(AŚ)

Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń