W naszej cotygodniowej wycieczce po pomocach naukowych dla tłumaczy nadszedł czas na język rosyjski. Rosjanie od zawsze byli " />

W naszej cotygodniowej wycieczce po pomocach naukowych dla tłumaczy nadszedł czas na język rosyjski. Rosjanie od zawsze byli obecni w życiu politycznym i kulturalnym Polaków. Podobnie jak Polacy, posługują się językiem słowiańskim, który wprawdzie sprawia nam pewne trudności (bo jak na przykład czytać bukwy czy znaleźć podobieństwo między rosyjskim melekiem i golową a polskim mlekiem i głową), ale na pewno łatwiej nam zrozumieć braci Rosjan niż chociażby sąsiadujących z nami Litwinów czy Niemców.

Ze względu na pozycję Rosji na świecie oraz bliskie relacje tego kraju z Polską często wykonujemy tłumaczenia na rosyjski i z rosyjskiego, a tłumacze tego języka są coraz bardziej potrzebni. Oczywiście najpopularniejsza jest tematyka biznesowa i prawna, dlatego warto zaopatrzyć się w kilka przydatnych słowników z tej tematyki.

Pierwszą pozycją, którą chciałabym zaproponować, jest Słownik rosyjsko-polski. Biznes i gospodarka. Zawiera on ponad 60 tysięcy haseł z zakresu nauk ekonomicznych i handlu. Każde hasło poparte jest konkretnymi przykładami użycia w dziadzinach bankowości, finansów, marketingu, zarządzania, reklamy, handlu, giełdy, podatków i ceł oraz transportu. Słownik zawiera ponadto liczne skróty i skrótowce, zarówno konwencjonalne, jak i skróty terminów wielowyrazowych, nazw organizacji polskich i zagranicznych, wykaz walut, a nawet wzory korespondencji biznesowej.

Trochę wschodu

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń