Obecnie język ukraiński jest jednym z najbardziej popularnych języków w Polsce, a zarazem jednym
z najczęściej wybieranych do nauki. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości język ukraiński będzie stanowił uniwersalną platformę komunikacji pomiędzy osobami
z różnych krajów w świecie polityki, biznesu, rozrywki, sportu i nauki.

Polska jest krajem w dużej mierze zamieszkiwanym przez naród ukraiński, zatem zapotrzebowanie na lektorów, nauczycieli, lekarzy potrafiących komunikować się w języku ukraińskim wciąż wzrasta. Polacy wyrażają niebywałą, szczerą chęć, by poznać język sąsiadów. Chęć do nauki języka ukraińskiego okazują między innymi nauczyciele, którzy chcą przygotować się do pracy z uczniami
zza granicy. To przede wszystkim świetna inicjatywa w nawiązaniu pierwszych kontaktów z dziećmi
z Ukrainy, które nie znają języka polskiego.

Kto powinien znać język ukraiński?

Zainteresowani nauką języka ukraińskiego są także wykładowcy, którzy mając częstą styczność ze studentami pochodzącymi z Ukrainy, chcieliby ich miło zaskoczyć znajomością ich języka ojczystego. Co więcej, z pewnością ułatwi i umili im to współpracę. Chęć do nauki języka ukraińskiego deklarują także urzędnicy, którzy są gotowi pomóc obywatelom Ukrainy w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności.

Wśród chętnych do rozwijania kompetencji językowych są także lekarze, którzy są zdecydowani okazać obywatelom Ukrainy jak największe wsparcie medyczne. Początkowo w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy lekarzami a pacjentami z Ukrainy utworzono słownik i kartę wywiadu medycznego w języku ukraińskim, jednak niezwykle zaangażowani w pomoc potrzebującym medycy mimo wszystko chcą podnieść swoje umiejętności językowe.

Znajomość języka ukraińskiego jest obecnie wielkim atutem. W związku z tak wysokim zainteresowaniem nauki tego języka wiele instytucji organizuje kursy nauki języka ukraińskiego na różnych poziomach. Pomimo że jeszcze jakiś czas temu dostęp do nauki języka ukraińskiego był dosyć ograniczony, obecnie jest niezwykle rozpowszechniony i jedyne czego potrzeba, to chęci
i zaangażowania do podniesienia swoich kompetencji językowych.

(N.W.)

Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń