W czasach, kiedy informatyka stała się najprężniej rozwijającą się dziedziną techniki i nauki, znajomość słownictwa z jej zakresu jest niemalże obowiązkiem" />

W czasach, kiedy informatyka stała się najprężniej rozwijającą się dziedziną techniki i nauki, znajomość słownictwa z jej zakresu jest niemalże obowiązkiem, szczególnie dla tłumaczy. Wprawdzie informatyka językiem angielskim stoi, jednakże poszczególne terminy mogą różnić się w różnych językach. Aby zapobiec ewentualnym pomyłkom, proponuję zapoznać się z Angielsko-niemiecko-polskim słownikiem terminów komputerowych i informatycznych. Jego autorami są P. Bąk, G. Jaśkiewicz, L. Król i D. Majkowski.

Opracowali oni 30 000 haseł w trzech językach, obejmujących terminy z zakresu informatyki, telekomunikacji i dziedzin pokrewnych. Ze słownika można dowiedzieć się wszystkiego o przesyłaniu i przetwarzaniu danych, komputerach, sieciach komputerowych, programach, telekomunikacji, stronach internetowych, poczcie elektronicznej, grupach i forach, czatach itd.

Do słownika dołączono płytę CD, która zawiera prezentację multimedialną, słownictwo podstawowe oraz wymowę wybranych haseł.

Informatycznie…

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń