E-learning, czyli technika szkolenia, wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, takie jak; internet, przekazy satelitarne,  taśmy audio/video, czy t" />

E-learning, czyli technika szkolenia, wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, takie jak; internet, przekazy satelitarne,  taśmy audio/video, czy telewizję interaktywną, kojarzona jest  głównie z nauczaniem, w którym najważniejsza rolę pełni komputer, dlatego też do tej formy kształcenia przyjęto nazwę distance learning, a więc nauczanie na odległość. Technika ta charakteryzuje się brakiem fizycznego kontaktu z nauczycielem, choć jego obecność nie jest całkowicie pominięta, gdyż często do jego zadań należy nadzór i kontrolowanie postępów uczniów poprzez dostępne platformy e-learningowe. Czy zastosowanie e-learningu jest jednak naprawdę skuteczne w nauce języków obcych?

Nauka języków obcych wymaga odpowiedniej atmosfery, w której uczeń będzie czuł się pewnie i bezpiecznie, dzięki czemu uwierzy w swoje umiejętności, a także nabierze pozytywnego nastawienia  względem języka obcego. Platforma e-learningowa  jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie bezstresową naukę w domu, którą mogą dostosować do swojego tempa, a także dyspozycyjności.

Wykorzystanie rozwiązań e-learningowych w nauce języków obcych pozwala na pominięcie tych elementów tradycyjnych kursów, które są czasochłonne, a jednocześnie mało efektywne, gdyż nie uwzględniają indywidualnych zdolności uczestników oraz tempa przyswajania przez nich nowych porcji materiału, czy preferowanych stylów uczenia.

W trakcie typowych zajęć z nauczycielem często nie przeznacza się wystarczającej ilości czasu na zadania pisemne, czy czytanie i rozumienie tekstów, gdyż te elementy kursu postrzegane są jako niepotrzebne. Uczestnicy wolą przeznaczyć ten czas na konwersację, zapominając jednak, że niemożliwe jest dogłębne poznanie języka i prawidłowe jego używanie przy pominięciu tak ważnych elementów jak konstrukcja własnego tekstu i czytanie tekstów w języku obcym.

Dzięki zastosowaniu e-learningu, odbiorcy mają możliwość korzystania z ogromnej różnorodności tekstów do pracy samodzielnej i ćwiczeń, które koncentrują się na poszerzaniu znajomości słownictwa  oraz zastosowaniu go w praktyce. Co więcej, kursy e-learningowe są skonstruowane w ten sposób, by od razu informować uczestnika o stopniu poprawności wykonywanych przez niego zadań.

Obecnie na rynku edukacyjnym można zaobserwować rosnącą liczbę szkół językowych oferujących swoich kursantom korzystanie z rozwiązań e-learningowych. Wiele osób decyduje się na tego typu zajęcia. Całkowite pominięcie lekcji z lektorem „twarzą w twarz” nie wydaje się być jednak w pełni dobrym pomysłem, gdyż wtedy uczestnicy kursu tracą możliwość spontanicznej wymiany poglądów  i nabrania całkowitej pewności siebie w używaniu języka obcego w codziennych sytuacjach w kontakcie z innymi osobami. Wydaje się więc, iż optymalnym rozwiązaniem jest połączenie tradycyjnych kursów językowych z metodą e-learningu, której zadaniem byłoby utrwalenie i rozwijanie umiejętności, zdobytych podczas lekcji „na żywo”.

(ED)

Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń