Branża tłumaczeniowa bogata jest w różne rodzaje świadczonych przez siebie usług. Spośród nich zdecydowanie jednym z najtrudniejszych do zrealizowania są tłumaczenia marketingowe. Ze względu na swoją specyfikę wymagania które należy spełnić, aby wykonać takie tłumaczenie są relatywnie większe od pozostałych rodzajów tłumaczeń.

Elementem wyróżniającym tłumaczenia marketingowe na tle innych rodzajów tłumaczeń jest konieczność dogłębnej znajomości nie tylko języka danego kraju, ale również jego kultury. Treści wymagające tłumaczeń marketingowych to m.in.: materiały promocyjne, treści zamieszczane na stronach internetowych, newslettery, ulotki oraz hasła i slogany reklamowe. Z uwagi na specyfikę tych materiałów, tłumacz pracujący nad nimi musi być w pełni zaznajomiony z kontekstami kulturowymi, przysłowiami oraz grami słownymi związanymi z danym krajem. Właśnie ten element stanowi największą trudność w procesie przekładu treści marketingowych. Tłumacz musi mieć na względzie nie tylko wierne przełożenie tekstu źródłowego, ale również wywołanie odpowiednich emocji u potencjalnego odbiorcy. Dlatego też osoba zajmująca się lokalizacją tego typu tekstów powinna zdobyć wykształcenie w zakresie nie tylko językowym ale również marketingowym.

Charakterystyka tłumaczeń marketingowych

 Innym elementem stanowiącym o trudności tłumaczeń marketingowych jest odpowiedzialność, która spada na tłumacza. Ilość osób będących potencjalnymi oraz faktycznymi odbiorcami jego tłumaczeń jest znacznie większa niż w przypadku pozostałych rodzajów tłumaczeń. W zależności od specyfiki tłumaczenia grupa odbiorców może zostać jasno sprecyzowana jednak zdarza się, że tłumaczony tekst ma w swoim zamierzeniu trafić docelowo do jak największego grona osób. W tym przypadku na barki tłumacza spada nie tylko większa odpowiedzialność, ale również konieczność pełnego wykorzystania swoich kompetencji oraz talentów tak, aby efekt końcowy spełniał jak najlepiej swoje zadanie. Natomiast jeżeli tłumaczenie marketingowe kierowane jest do konkretnej grupy odbiorców, osoba zajmująca się przekładem musi być w pełni zapoznana z terminologią, pojęciami oraz mową potoczną charakteryzującą grupę docelową. Oprócz powyższego, podkreślić należy znaczenie znajomości kontekstów kulturowych danego kraju, które moim zdaniem są najważniejszym elementem stanowiącym o skuteczności tłumaczenia marketingowego.

 Podsumowując, tłumaczenia marketingowe określane są jako specjalistyczne, ponieważ wymagają one znacznie więcej kompetencji oraz wiedzy niż tylko tych związanych z samą znajomością języka. Profesjonalne tłumaczenie marketingowe jest sumą doskonałej znajomości zarówno języka jak i kultury danego kraju. Lokalizacja w pełnej krasie.

(M.J.K)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń