Frequently Asked Questions (FAQ)

1.    Co to jest strona rozliczeniowa?
Strona rozliczeniowa to jednostka, jaką posługuje się nasze biuro. Strona tłumaczenia zwykłego zawiera 1500 znaków ze spacjami w dokumencie źródłowym oraz 1125 znaków ze spacjami w dokumencie docelowym dla tłumaczenia przysięgłego. W związku z tym, że w tłumaczeniu przysięgłym pod uwagę bierzemy tekst docelowy (po tłumaczeniu), nasza wycena jest oszacowaniem kosztów przygotowania przekładu. Ostateczna ilość stron tłumaczenia przysięgłego, a co za tym idzie kwota należna za jego przygotowanie, ustalana jest z tłumaczem po wykonaniu zlecenia. Ze względu na nasze doświadczenie, staramy się zawsze jak najlepiej oszacować koszt, a różnice pomiędzy wstępną wyceną i kwotą do zapłaty, jeśli występują, są niewielkie.


2.    Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego?
Tłumaczenie zwykłe może wykonać każda osoba o odpowiedniej wiedzy lingwistycznej, natomiast tłumaczenie przysięgłe wykonują wyłącznie uprawnieni tłumacze, posiadający pieczęć ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem repetytorium. Tłumaczenie przysięgłe jest dokumentem prawnym, wykonywanym w formie papierowej. Takiej formy tłumaczenia najczęściej wymagają akty urodzenia/zgonu,  świadectwa, certyfikaty oraz dokumenty rejestracji zagranicznych pojazdów. Poza pieczęcią tłumacza, na tłumaczeniu przysięgłym możemy również znaleźć informację dotyczącą języka, dla którego posiada uprawnienia oraz pozycję tłumacza na ministerialnej liście tłumaczy przysięgłych.


3.    Czy to znaczy, że tłumaczenie przysięgłe jest lepsze od zwykłego?
Nie. Tłumaczenie przysięgłe po prostu nie zawsze jest wymagane. Tłumaczenie przysięgłe to dokument prawny, przedstawiany w wybranym urzędzie. Nie oznacza to, że tłumaczenie przysięgłe jest lepsze od tłumaczenia nieprzysięgłego czyli zwykłego. Tłumaczenie zwykłe np. katalogów, książek, instrukcji będzie wykonane w naszym biurze równie profesjonalnie co tłumaczenia przysięgłe.


4.    Czy aby wykonać tłumaczenie przysięgłe wystarczy skan dokumentów?
Najczęściej tak, aczkolwiek aby mieć pewność należy upewnić się czy w wybranym urzędzie nie jest wymagane tłumaczenie z oryginału, czyli z oryginalnego dokumentu np. certyfikatu, który należy przedłożyć przed tłumaczeniem. Skan najczęściej wystarcza do oszacowania kosztów tłumaczenia.


5.    Jaki jest czas oczekiwania na tłumaczenie?
W naszym biurze wykonujemy tłumaczenie w kilku trybach. W trybie zwykłym wykonujemy średnio 5-6 stron rozliczeniowych w przeciągu dnia roboczego. Możemy również przyśpieszyć wykonanie tłumaczenia w trybie ekspres oraz superekspres. Takie tłumaczenia dopasowujemy indywidualnie do czasowych potrzeb klienta.


6.    Tłumaczenie ustne: konsekutywne, symultaniczne czy szeptane?
Wybór rodzaju tłumaczenia ustnego jest uzależniony od wielkości publiczności oraz rodzaju spotkania. Tłumaczenie symultaniczne polega na niemalże jednoczesnym tłumaczeniu tekstu mówionego. Najczęściej symultanicznie wykonuje się tłumaczenia konferencji lub większych spotkań biznesowych. Tłumacze umiejscowieni są w kabinie symultanicznej i pracują w tandemie (tandem = 2 tłumaczy). W przypadku tłumaczenia kabinowego niezbędny jest sprzęt (odsłuchy, słuchawki), który również jesteśmy w stanie zapewnić.
Tłumaczenie konsekutywne polega na tłumaczeniu fragment po fragmencie wypowiedzi mówcy, dostosowując się do jego tempa.
Tłumaczenie szeptane wykonywane jest najczęściej dla jednej lub dwóch osób, gdzie tłumacz indywidualnie przekłada np. przemówienie lub prezentację.


7.    Czym jest skład graficzny DTP?
Skład DTP (desktop publishing) polega na kompleksowym przygotowaniu danego tekstu do druku. Najczęściej składu DTP potrzebują publikacje takie jak książki, katalogi, czasopisma, ulotki lub np. opakowania. Pliki bez warstwy graficznej najczęściej nie wymagają składu, jednak w przypadku wszelkich tekstów wkomponowanych w grafikę (nieedytowalnych) rekomendujemy użycie składu DTP.  


8.    Tekst do publikacji: czy samo tłumaczenie wystarczy?
Jeżeli tekst przygotowujemy do publikacji sam przekład z korektą nie wystarczy. W zależności od rodzaju tekstu może być konieczne wykonanie składu graficznego DTP oraz przygotowanie do druku (np. redakcja, spady, marginesy bezpieczeństwa). W przypadku przygotowywania tekstu do publikacji doradzimy najlepsze rozwiązanie dla Państwa.


9.    Jaka jest różnica pomiędzy korektą a redakcją?
Korekta ma na celu wyłapanie oraz zaznaczenie błędów językowych w tekście. Są to głównie błędy interpunkcyjne, ortograficzne, fleksyjne i leksykalne. Najczęściej korekty wykonywane są w trybie „śledzenia zmian” lub w formie komentarzy. Korekta bazuje na tekście już istniejącym i poza wyłapaniem błędów nie ingeruje w samą stylistykę tekstu. Natomiast redakcja odpowiada za nanoszenie poprawek gramatycznych, stylistycznych, logicznych oraz składniowych. Zadaniem reaktora jest poprawa jakości tekstu, zwiększenie jego atrakcyjności dla obiorcy oraz najczęściej przygotowanie tekstu do publikacji.


10.    Jak zamówić tłumaczenie?
Aby zamówić tłumaczenie w naszym biurze wystarczy przesłać maila na adres info@atominium.com lub wypełnić formularz na naszej stronie: http://www.atominium.pl/pl.bezplatna_wycena.html. Prosimy podać język, na jaki mamy wykonać tłumaczenie oraz załączyć plik. Wycena jest całkowicie bezpłatna!

 

 

 

Zaufali nam:

  • partner1.jpg
  • partner2.jpg
  • partner5.jpg
  • partner7.jpg
  • partner8.jpg
  • partner9.jpg
  • partner11.jpg
  • partner10.jpg

KONTAKT

Atominium

ul. Sereno Fenn'a 14/4

31-143 Kraków

tel. (+48) 12 428 94 50

fax. (+48) 12 430 22 95